Home

Kwaliteitssprong en verduurzamen van VvEs

Wij verleiden bewoners van VvE-complexen om na te denken over hun woning, over het VvE-complex en over hun directe woonomgeving. Onze aanpak wordt gekenmerkt door een benadering op individuele woning-, VvE- en woonomgevingsniveau. Daarbij staan drie vragen centraal: Wat wil je? Wat kan je? en Hoe en wanneer gaan we het realiseren? Je komt in actie als je ziet wat het voordeel is voor jouw specifieke situatie. Wanneer jij iets mooi en goed vindt, het dus graag wilt hebben en van het nut overtuigd bent. Dan heb je het geld ervoor over. Ons startpunt is dan ook het achterhalen van die individuele woonwensen. Met mooie voorbeelden laten we zien wat er allemaal te kiezen valt en proberen we de bewoners te verleiden tot een integrale aanpak, waarbij het realiseren van woonwensen gecombineerd kan worden met onderhoud en verduurzamen.


Door bovendien uit te vinden waar bewoners goed in zijn en wat ze leuk vinden en die capaciteiten in te zetten in het proces en de uitvoering van woningverbetering, wordt het beter gedragen, leuker en goedkoper!


Dit is de werkwijze van de architecten: Studio LS en YOUR Architect in samenwerking met het duurzaam en bouwkundig advies van de Haas & Partners.

 

 de Haas & Partners zijn Erkend deskundig

Per 1 januari 2015 dient elke woning die wordt verkocht, voorzien te zijn van een definitief energielabel. Als Erkend deskundige kan de Haas & Partners helpen bij het vaststellen van uw definitieve energielabel. Op de website van de rijksoverheid kunt u zien of voor uw woning wel of niet al een definitief energielabel is afgegeven. Heeft uw woning al een definitief energielabel dan hoeft u niets te wijzigen. Heeft uw woning een voorlopig energielabel, dan moet u voordat u uw woning verkoopt of verhuurt een definitief energielabel aanvragen. U kunt zelf eenvoudig online in vier stappen een definitief energielabel aanvragen:

  • Log in met uw DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl
  • Controleer uw woninggegevens en pas dit aan als het afwijkt van de huidige situatie.
  • Lever digitaal de gevraagde bewijsstukken aan (zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto).
  • Selecteer in de online tool een erkend deskundige (zoals de Haas & Partners) die een controle uitvoert.

Wij kunnen op afstand de gegevens digitaal controleren. We hoeven niet bij u langs te komen. Zijn de door u aangeleverde stukken nog niet compleet, dan ontvangt u per mail een verzoek om die alsnog aan te leveren. Na goedkeuring van de aangeleverde stukken ontvangt u het definitieve energielabel per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd in een landelijk register. Dit energielabel kunt u vervolgens overhandigen bij verkoop, verhuur en oplevering van uw woning.

Bent u genteresseerd in het verbeteren van uw label, hoe uw huis energiezuiniger te maken of meer integraal, in het verduurzamen van uw woning, neem dan contact met ons op voor een advies op maat.WoningChecklist.nl

Een website waar consumenten zich kunnen informeren over de kwaliteiten die betrekking hebben op het wonen. Heeft u als woonconsument plannen om uw woning op te knappen, of bent u op zoek naar een andere woning, dan is dat het moment om na te denken over wat u aan het wonen belangrijk vindt. Wat zijn dan de items die na het opknappen van de woning goed in orde moeten zijn, of waar u extra op gaat letten bij het zoeken naar een andere woning. De triggers zijn de zogenaamde woon-teleurstellingen. Negatieve woonervaringen die u graag wilt voorkomen, zoals: geluidsoverlast, hoge energierekening, tocht en kou, goede ventilatie, enz. Op de site wordt achtergrondinformatie verstrekt, worden verbeteropties genoemd en tips gegeven. Vaak zijn noodzakelijke klussen, efficint te combineren met andere verbeterpunten.


Op de site kunt u ook een Checklist doorlopen, waarin u kunt aangeven wat voor u belangrijk is. Die checklist kunt u gebruiken om een eigen woningverbeteringsplan te maken, om te bespreken met uw aannemer of om mee te geven aan uw makelaar. Voor aannemers, installateurs, adviseurs en gemeenten, kan de website ook gebruikt worden om de communicatie met bewoners te faciliteren. Met een goed genformeerde klant is het eenvoudiger om goede afspraken te maken.


De Haas & Partners heeft de site samen met W/E adviseurs en het reclamebureau Everybody likes Penguins ontwikkeld, in opdracht van Agentschap.nl en Projectgroep DEPW.
Eigen kantoor als voorbeeldproject


installatie schema

Diavoorstelling

Installatie overzicht


Als een van de auteurs van de diverse Toolkits zijn de Haas & Partners zich ervan bewust dat deze installatie niet als een integraal afgestemd concept beschouwd kan worden. Deze opeenstapeling van innovatieve componenten is dan ook eerder een experiment, waarvan door het monitoring veel van geleerd kan worden. Door het meten van de warmtestromen en het elektriciteitverbruik wordt er gezocht naar de meest optimale afstemming van duurzame energie, welke voldoet aan de eisen van een gezond en comfortabel kantoor/woning.


Download nu het artikel >> 'Duurzame kleinschalige kantoorhuisvesting'