Actueel

Corporatie ontwikkelt Energievisie

Als corporatie ben je dagelijks bezig met beheer, onderhoud en renovatie van je bezit. Hoe zorg je er nu voor dat je daarbij keuzen maakt die bijdragen aan het realiseren van de lange termijn doelen, ook t.a.v. de energie- en klimaat doelen die voor 2050 zijn geformuleerd. Probeer je energieneutraal te worden met allerlei soorten techniek op woningniveau, of betrek je daarbij ook technieken en voorzieningen die op een hoger schaalniveau toepasbaar zijn. Hoe voorkom je dat maatregelen van nu een belemmering gaan vormen van kansrijke stappen in de toekomst. Waterweg Wonen heeft de Haas gevraagd de ingredinten aan te dragen om voor hun bezit zon lange termijn Energievisie te ontwikkelen.


Binnenmilieu woningen in Den Haag weer op de kaart

De Haagse corporaties hebben samen met de gemeente Den Haag afgesproken dat ze gaan onderzoeken wat de belangrijkste binnenmilieu items in hun woningbezit zijn, hoe die zijn aan te pakken en hoe dat in te passen in hun voorraadbeleid en onderhoud- en verbeterplannen. Voor dat onderzoek hebben ze samenwerking gezocht met de Haas, die daarbij brede expertise op het gebied van de verschillende binnenmilieu-aspecten kunnen inzetten.


de Haas & Partners zijn Erkend deskundig

Vanaf 1 januari 2015 gaat de manier waarop een woningeigenaar het energielabel aanvraagt veranderen. Als Erkend deskundige zal de Haas & Partners helpen bij het vaststellen van uw definitieve energielabel. Op de website van de rijksoverheid kunt u van uw woning het huidige energielabel opzoeken. Heeft uw woning een definitief energielabel dan hoeft u niets te wijzigen. Heeft uw woning een voorlopig energielabel, dan moet u voordat u uw woning verkoopt of verhuurt een definitief energielabel aanvragen. U kunt zelf eenvoudig online een definitief energielabel aanvragen in vier stappen:

  • Log in met uw DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl
  • Controleer uw woninggegevens en pas dit aan als het afwijkt van de huidige situatie.
  • Lever digitaal de gevraagde bewijsstukken aan (zoals een bouwtechnisch rapport, factuur of foto).
  • Selecteer in de online tool een erkend deskundige (zoals de Haas & Partners) die een controle uitvoert.

Wij kunnen snel de gegevens digitaal controleren. We hoeven niet bij u langs te komen. Zijn de door u aangeleverde stukken nog niet compleet, dan ontvangt u per mail een verzoek om die alsnog aan te leveren. Na goedkeuring van de aangeleverde stukken ontvangt u het definitieve energielabel per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd in een landelijkregister. Dit energielabel kunt u vervolgens overhandigen bij verkoop, verhuur en oplevering van uw woning.

Bent u genteresseerd in het verbeteren van uw label, hoe uw huis energiezuiniger te maken of meer integraal, in het verduurzamen van uw woning, neem dan contact met ons op voor een advies op maat.


WoningChecklist.nl

Een website waar consumenten zich kunnen informeren over de kwaliteiten die betrekking hebben op het wonen. Heeft u als woonconsument plannen om uw woning op te knappen, of bent u op zoek naar een andere woning, dan is dat het moment om na te denken over wat u aan het wonen belangrijk vindt. Wat zijn dan de items die na het opknappen van de woning goed in orde moeten zijn, of waar u extra op gaat letten bij het zoeken naar een andere woning. De triggers zijn de zogenaamde woon-teleurstellingen. Negatieve woonervaringen die u graag wilt voorkomen, zoals: geluidsoverlast, hoge energierekening, tocht en kou, goede ventilatie, enz. Op de site wordt achtergrondinformatie verstrekt, worden verbeteropties genoemd en tips gegeven. Vaak zijn noodzakelijke klussen, efficint te combineren met andere verbeterpunten.


Op de site kunt u ook een Checklist doorlopen, waarin u kunt aangeven wat voor u belangrijk is. Die checklist kunt u gebruiken om een eigen woningverbeteringsplan te maken, om te bespreken met uw aannemer of om mee te geven aan uw makelaar. Voor aannemers, installateurs, adviseurs en gemeenten, kan de website ook gebruikt worden om de communicatie met bewoners te faciliteren. Met een goed genformeerde klant is het eenvoudiger om goede afspraken te maken.


De Haas & Partners heeft de site samen met W/E adviseurs en het reclamebureau Everybody likes Penguins ontwikkeld, in opdracht van Agentschap.nl en Projectgroep DEPW.